Meer concepten

Campagne voor Franeker

Franeker is een stad waar niets vanzelfsprekend is. Beide voeten in de Friese klei en tegelijk verbonden met de grootsheid van ons zonnestelsel, zoals Eise Eisinga met zijn wereldberoemde Planetarium tastbaar maakte.

Die combinatie roept voortdurend nieuwe vragen op, in de wetenschap dat de waarheid voor iedereen anders is en met de tijd mee verandert. Het scherpen van de geest kan op vele manieren, zo getuigt de stadshistorie van deze oude universiteitsstad.

Voor de citymarketing van Franeker hebben wij onder andere deze schitterende video gemaakt van Franeker en zijn buitengebied.