Meer concepten

De Elf Verhalen

Case

Binnen Team Citymarketing Franeker hebben wij meegewerkt aan ‘11 academische verhalen van Franeker’. De foto’s voor dit bijzondere project zijn door ons (Jeroen Adema) in nauwe samenwerking met Friese topfotograaf Tryntsje Nauta gemaakt.

De elf verhalen zijn opgemaakt door historicus Josse Pietersma. Ze vertellen het verhaal van het rijke verleden van de Universiteit van Franeker.

Opdrachtgever
Ons aandeel
  • Concept
  • Fotografie
  • Video
  • Webdesign
  • Productie
  • Organisatie

Van de website van de elf verhalen:

In 1811 viel het doek voor de Universiteit van Franeker toen Napoleon de ‘Academie van Friesland’ ophief. 'Franeker' was sinds de oprichting in 1585, op Leiden na, de oudste universiteit van Nederland. Het was een bakermat van bijzondere studenten en professoren. En een periode waarin de stad floreerde. Maar in 2019 is de Academie van Franeker terug. Een document waarin woord en beeld samenkomen vanuit de emotie van de geschiedenis van eerdere studenten en professoren. Intieme, lugubere en vaak verrassende verhalen die raken.

Lees meer over de achtergrond, verhalen en de ‘making of’ op www.franeker.frl/11verhalen