Meer concepten

Welke naam je een project geeft, heeft effect

Case

Het MCL gaat verbouwen! Dit is nodig om ook in de toekomst hoogwaardige topklinische zorg te kunnen blijven leveren. De bouw(voorbereiding) voor het omvangrijke plan start al dit jaar. Duurzaam, eigentijds, innovatief en hoogwaardig zijn slechts een greep uit de eisen die het MCL stelt aan de nieuwbouw.

De vraag
Voor de herkenbaarheid van de ‘vernieuwbouw’ is ons gevraagd om een huisstijl met bijpassend logo te ontwikkelen en daarnaast ook de communicatiemiddelen te ontwerpen.

Wij hebben voorgesteld om een bredere kapstok te bedenken voor alle nieuwbouwactiviteiten van de komende 20 jaar. Te beginnen met een goede naam. Hiervoor hebben we samen met afdeling communicatie van het MCL de visie op de nieuwbouw op papier gezet.

De naam
We hebben op basis van kernwoorden en de strategische input de naam ‘Bouw Vooruit’ bedacht.

Het MCL ontwikkelt zich continu. Waar veel ziekenhuizen werken met een blauwdruk voor een heel nieuw ziekenhuis in een keer, kiest het MCL er bewust voor om steeds opnieuw vooruit te kijken en ‘evolutionair te bouwen’, in stappen.

Dat biedt de mogelijkheid om op dezelfde vertrouwde plek te blijven en blijvend in te kunnen spelen op de ontwikkelingen in de samenleving en zorg.

De stijl
We hebben een herkenbare lay-out stijl ontworpen die de sfeer van bouwen uitstraalt, modern is en aansluit bij de huisstijl van het MCL. We hebben pictogrammen ontworpen en kleuren gekozen voor de verschillende thema’s die onder ‘Bouw Vooruit’ vallen: Slim-, Duurzaam-, Groen-, Samen- en Kijk Vooruit. Per thema is een mooie, inspirerende foto gemaakt. Deze beelden pakken de aandacht en nodigen uit om verder te kijken én om verder te lezen over MCL’s visie op de nieuwbouw, wat helpt bij het krijgen van draagvlak.

Onlangs is het Definitieve Ontwerp van de Acute as gepresenteerd en Bouw Vooruit gelanceerd met de publicatie van een video waarin alle elementen samenkomen. Bekijk de video hier 

 

Opdrachtgever
Ons aandeel